Senteret sitt bannerbilde

Julen 2017

20. desember 2017

Vi har åpent alle virkedager mellom jul og nyttår.

Laboratoriet har lavdrift mellom jul og nyttår. Det kan da hende at du ikke får tatt vanlige rutineprøver eller kontrollprøver disse dagene. Legen avgjør hva som må prioriteres.

Ved behov for legehjelp utenom våre åpningstider, ta kontakt med legevaktsentralen på tlf. 116117 eller ring 113 hvis det er akutt.

Vi ønsker alle våre pasienter en riktig god jul og ett godt nytt år.

INFLUENSAVAKSINE SESONGEN 2017/2018

21. september 2017

Influensavaksine høst 2017

Denne sesongens influensavaksine har ankommet.

Vi har vært i gang med vaksinering i hele høst.

Vi har fortsatt noen få vaksiner igjen.

Vennligst ta kontakt med personalet hvis du ønsker vaksine.

Vi minner om at man må alltid sitte og vente 20 min etter vaksinen er satt. Dette er sikkerhetstiltak.

Prisen for sesongens vaksine er 170kr. Dette dekkes ikke av frikort.

 


INFLUENSAVAKSINE ANBEFALES TIL PERSONER I RISIKOGRUPPENE:
• Personer som er 65 år eller eldre
• Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
• Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
• Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
• Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
• Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
• Voksne og barn med kronisk nyresvikt
• Voksne og barn med kronisk leversvikt
• Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade
• Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2
• Gravide i 2. og 3. trimester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMERSTENGT UKENE 30 OG 31

20. juli 2017

Jeløy Legesenter har stengt i ukene 30 og 31.

Ved akutt behov for legehjelp disse ukene, ta kontakt med Kambo Legesenter, tlf. 69 27 61 31, adr. Skredderveien 2, 1537 Moss.

Dette gjelder i kontorets ordinære åpningstid. Ved akutt behov for legehjelp kveld/natt og helg, ta kontakt med legevaktsentralen på tlf. 116117.

Hvis du ønsker å legge igjen beskjed til oss kan du gjøre dette ved å sende SMS til nr 2097. Start meldingen med vårt kodeord som er - Jeløy - deretter fødselsdato, navn og hva det gjelder.

Telefonproblemer

14. juli 2017

Vi har dessverre hatt telefonproblemer i dag fredag 14-juli 2017.

Problemene ble løst ca klokken 11:30, og telefonen er nå i normal drift.

Sommeren 2017

3. juli 2017

I ukene 28 og 29 har vi startet med noe ferieavvikling, det vil derfor være det man kaller lavdrift på senteret. Dvs at vanlige kontroller kan settes opp til høsten og ikke midt i sommerukene. 

Vi har stengt i uke 30 og 31. Ved akutt behov for lege disse ukene må våre pasienter ta kontakt med Kambo legesenter,

tlf 69 27 61 31

Dette gjelder ordinær kontortid. Utenom kontortid, ta kontakt med legevaktsentralen på tlf: 116117

Stengt pga kurs 16. januar 2017

13. januar 2017

Jeløy Legesenter er stengt mandag 16. januar 2017 pga kurs.

Ved behov for akuttime hos lege, ta kontakt med Kambo Legesenter på tlf. 69 27 61 31.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113 for ambulanse.

Vi har åpent igjen som vanlig tirsdag 17. januar

Julen 2016

23. desember 2016

Julen 2016 har vi stengt fra kl. 1200 den 23/12, helt stengt 24/12 tom 26/12. Vi åpner igjen kontoret den 27/12. Vi har da ordinære åpningstider. Vi vil ønske alle våre pasienter en riktig god jul.

Sesongens influensavaksine 2016/2017

7. oktober 2016

 

Sesongens influensavaksine har kommet. Hvis du har legetime eller time på vårt laboratorium, kan du spørre om å få vaksinen samtidig. Ellers har vi en vaksinedag, fredag 14.oktober. Ta gjerne kontakt med oss for å avtale vaksinering denne dag. Vaksinen koster 160kr. 

Risikogrupper som anbefales å vaksinere seg er:  

•Alle fra fylte 65 år

• Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

• Gravide etter 12. svangerskapsuke 

• Barn og voksne med: diabetes mellitus, type 1og 2, kronisk luftveissykdom, kronisk hjerte/karsykdom, kronisk leversvikt, helsepersonell anbefales vaksine av smittehensyn.

NY FASTLEGE

31. august 2016

Endelig har vi fått en lenge etterspurt utvidelse av antall listeplasser på Jeløy Legesenter. Øyvind Brænne Bjørnstad starter som ny lege med foreløpig god kapasitet. 

Første behandlingsdag er 5. september.

Velkommen til alle nye pasienter!

Sommerstengt 2016

4. april 2016

Jeløy legesenter vil ta sommerstengt i ukene 28 og 29 (9-24.juli).

Dette til orientering for de som planlegger legetime til sommeren:)

Problemer med telefon løst

6. september 2015

Vi hadde problemer med telefonsentralen søndag 6.september, men dette er løst, og telefonen åpner som normalt mandag morgen kl 09:00.

Sommerstengt

17. juli 2015

Jeløy legesenter har sommerstengt i ukene 30 og 31. Ved behov for legehjelp kan
Kambo legesenter kontaktes på tlf. 69 27 61 31 eller legevakt på tlf. 116117 kveldstid og helg.
Ordinære legetimer må vente til vi er tilbake den 3. august.

Ønsker alle våre pasienter en god sommer :)

Vikarlege

20. mars 2015

Vi har vært så heldige å få Trine Gammelsrød Evensen tilbake til oss i den perioden Ola Amundsen er i foreldrepermisjon; 23.mars-1.september 2015.

Evensen har jobbet hos oss tidligere, og har nå vært på Sykehuset Østfold en periode, før hun heldigvis kommer tilbake hit til oss.

JULEN 2014

18. desember 2014

Jeløy Legesenter har stengt julaften og nyttårsaften.

Forøvrig holder vi åpent på hverdager.

Når du bestiller e-Resept vil denne normalt være klar kl 14 påfølgende hverdag.

e-Resepter på faste medsiner som skal være klare til romjulen bør bestilles senest mandag 22. desember, for at din fastlege skal få signert den før jul.

Riktig God Jul fra oss på Jeløy Legesenter!

SOMMER 2015

10. juni 2014

Jeløy Legesenter stenger 2 uker i sommer, uke 30 og 31. (20.juli-2. august) Kambo legesenter er da vikar for øyeblikkelig hjelp.

Planlagte reseptfornyelser og legeattester er ikke øyeblikkelig hjelp og kan ordnes før eller etter ukene 30, og 31 dette vil ikke medføre hjelp hos Kambo Legesenter. Ved mulig behov for sykemelding uten behov for øyeblikkelig legehjelp: Send oss en SMS senest første fraværsdag etter full bruk av egenmelding., og kontakt oss på nytt når vi åpner, slik at du får medisinsk vurdering av arbeidsevne.

I ukene 29, og 32 vil det være mindre personell tilstede pga ferieavvikling. Vi er da takknemlig for om laboratorieanalyser som ikke haster planlegges utenom sommeravviklingen.

Øyeblikkelig hjelp prioriteres i sommerukene. Fastlegene i Moss hjelper selvsagt også sommerturister som oppholder seg i kommunen når det er behov for øyeblikkelig hjelp eller svært snarlig legetime. Man ringer 116117 dersom man kan ha et slikt behov, og får hjelp hos den fastlegen som har daglegevakt 08-16. Ved akutte problemstillinger kan alle som oppholder seg i kommunen kontakte Mosseregionens legevakt kveld/natt/helg på tlf 116117.

Legene i Jeløy Legesenter har ferie [siste arbeidsdag før ferien]:

Ola Hagen, uke 30, 31,32

Trine Haug, uke 28, 29,30, 31
Kjell Axel Reier, uke  29, 30, 31 og 32
Trine Evensen, uke 30, 31, 32,33

Karin Berg Herud, uke 30 , 31 , 32 , 33

e-Resept

8. januar 2013

Vi har startet med e-Resept ved Jeløy Legesenter. Papirresepter er fremdeles gyldige etter denne dato, men alle nye resepter blir utstedt som e-Resepter. Mer om e-Resept kan du lese her:

Informasjon e-Resept

Resepten vil normalt være klar å apoteket kl 14:00 dagen etter at du har bestilt den. e-Resept kan bestilles på dine faste medisiner og for medisiner og utstyr som brukes jevnlig, og der legen er kjent med din bruk. Legen kan ha behov for at du møter til time for kontroll, og vil da gi beskjed om dette. 

Når du bestiller e-resept(er) per sms/tlf eller i resepsjonen samtykker du samtidig til at legen går inn i din reseptutveklser og at apoteket utleverer utleveringsmelding til fastlege når de ekspederer dine resepter. Du kan reservere deg fra slikt samtykke muntlig eller per SMS ved forkortelsene "IkkeSR" eller "IkkeUM" på slutten av meldingen.

(IkkeSR = Ikke Samtykke Reseptutveklser).  

(IkkeUM = Ikke Samtykke Utleveringsmelding).

Enhver person har rett til å gi slike reservasjoner, men dette kan også innebære at det blir vanskelig for legen å gjøre en medisinsk forsvarlig vurdering som resulterer i skriving av ny resept.

Bytte fastlege

19. august 2010

Vi får mange henvendelser om bytte av fastlege.

For å få time hos oss utenom legevakt må du være registrert hos oss i fastlegeordningen.

Under lenker kan du finne leger med ledig kapasitet (velg østfold og moss) eller å bytte fastlege. Du kan også ringe fastlegetelefonen på tlf 81059500

 

Huskeliste for fastlegeskift:

-ring tidligere lege og be om oversending av journal

-registrert byttedag hos HELFO er kalenderdato 1. måneden etter at du skiftet.

-vi mottar opplysningene fra HELFO 14 dager senere.

-trenger du time før dette (f.eks øyeblikkelig hjelp) ta med kvittering for fastlegeskift.

Samarbeid med Manuell Terapeut og Fysioterapeut Frank Sæther

21. mars 2010

Jeløy Legesenter har vært så heldige å få et samarbeid med Frank Sæther. Han er fysioterapeut og manuell terapeut. Han vil i.l.a april 2010 åpne for pasienter i våre lokaler. Et samarbeid med en fagperson som Frank Sæther er helt i tråd med samhandlingsreformen, der vi har mulighet for internt samarbeid rundt felles brukere.