Risikogrupper som anbefales å vaksinere seg er:

 • Alle fra fylte 65 år

 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

 • Barn og voksne med:

  • diabetes mellitus, type 1 og 2

  • kronisk luftveissykdom

  • kronisk hjerte-/karsykdom

  • kronisk leversvikt

  • kronisk nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

  • nedsatt infeksjonsforsvar

  • betydelig fedme (BMI over 40)

I tillegg til risikogruppene anbefales det at helsepersonell som har pasientkontakt tar vaksinen. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og kan også utgjøre en betydelig smittekilde for pasienter dersom de selv blir smittet.

Kort om influensavaksinen

 • Influensavirus endrer seg hele tiden. For å oppnå best mulig beskyttelse tilpasses vaksinen hvert år. Effekten av vaksinen avtar over tid. Vi anbefaler derfor at vaksinen tas årlig.

 • Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.

 • Influensavaksinen har vært brukt i mange år og gir generelt få bivirkninger. Som andre vaksiner kan den gi en lett sykdomsfølelse og feber, samt ømhet der vaksinen er satt.