Følg link til "viktig informasjon om Koronaviruset" på hjemmesiden her. 

Vi ønsker å begrense smittepresset også her på Jeløy Legesenter. 

Det er derfor viktig, dersom du har feber eller luftveisinfeksjon/symptomer fra luftveiene, IKKE møter direkte opp hos oss.

Ta kontakt med oss pr. tlf. Vi vil kartlegge ved telefonsamtale om du trenger legetilsyn.

Koronamottaket har ikke lenger kapasitet til å teste alle med symptomer. Men er du i tvil om du bør testes,  ta kontakt med oss for telefonkonsultasjon med legen som vil vurdere om du skal henvises videre til Koronamottaket.

Det er viktig at du tar kontakt pr. tlf. og ikke møter direkte.

Link til Moss Kommunes hjemmesider

https://www.moss.kommune.no/alt-om-det-nye-koronaviruset-coronaviruset-sars-cov-2/

Link til Folkehelseinstituttet

https://www.fhi.no/