Fra i dag vil inngangsdøra igjen være åpen for de som har avtale på huset her.

Vi tar inn maks 9 personer i ventesonen om gangen. Ber om at man venter ute hvis det er fullt i ventesonen. Legene vil da komme ut og rope inn ved timeavtale.

Ber fortsatt om at alle andre henvendelser foregår på tlf. eller via sms.

Husk: HOLD AVSTAND!