Dr. Herud har permisjon i sept. 2020. Vikar for henne i hele perioden vil være Susanne Gustavsson. Hun vil sitte på Heruds kontor og ivareta alle hennes pasienter i denne perioden.