Dr. Bjørnstad vil være ute i permisjon for videreutdanning fom 1. januar 2021 - 31. desember 2021. 

Hans vikar gjennom hele perioden vil være Dr. Susanne Gustavsson.