Jeløy Legesenter stenger 2 uker i sommer, uke 30 og 31. (20.juli-2. august) Kambo legesenter er da vikar for øyeblikkelig hjelp.

Planlagte reseptfornyelser og legeattester er ikke øyeblikkelig hjelp og kan ordnes før eller etter ukene 30, og 31 dette vil ikke medføre hjelp hos Kambo Legesenter. Ved mulig behov for sykemelding uten behov for øyeblikkelig legehjelp: Send oss en SMS senest første fraværsdag etter full bruk av egenmelding., og kontakt oss på nytt når vi åpner, slik at du får medisinsk vurdering av arbeidsevne.

I ukene 29, og 32 vil det være mindre personell tilstede pga ferieavvikling. Vi er da takknemlig for om laboratorieanalyser som ikke haster planlegges utenom sommeravviklingen.

Øyeblikkelig hjelp prioriteres i sommerukene. Fastlegene i Moss hjelper selvsagt også sommerturister som oppholder seg i kommunen når det er behov for øyeblikkelig hjelp eller svært snarlig legetime. Man ringer 116117 dersom man kan ha et slikt behov, og får hjelp hos den fastlegen som har daglegevakt 08-16. Ved akutte problemstillinger kan alle som oppholder seg i kommunen kontakte Mosseregionens legevakt kveld/natt/helg på tlf 116117.

Legene i Jeløy Legesenter har ferie [siste arbeidsdag før ferien]:

Ola Hagen, uke 30, 31,32

Trine Haug, uke 28, 29,30, 31
Kjell Axel Reier, uke  29, 30, 31 og 32
Trine Evensen, uke 30, 31, 32,33

Karin Berg Herud, uke 30 , 31 , 32 , 33