Vi har vært så heldige å få Trine Gammelsrød Evensen tilbake til oss i den perioden Ola Amundsen er i foreldrepermisjon; 23.mars-1.september 2015.

Evensen har jobbet hos oss tidligere, og har nå vært på Sykehuset Østfold en periode, før hun heldigvis kommer tilbake hit til oss.