Jeløy legesenter har sommerstengt i ukene 30 og 31. Ved behov for legehjelp kan
Kambo legesenter kontaktes på tlf. 69 27 61 31 eller legevakt på tlf. 116117 kveldstid og helg.
Ordinære legetimer må vente til vi er tilbake den 3. august.

Ønsker alle våre pasienter en god sommer :)