Jeløy legesenter vil ta sommerstengt i ukene 28 og 29 (9-24.juli).

Dette til orientering for de som planlegger legetime til sommeren:)