I ukene 28 og 29 har vi startet med noe ferieavvikling, det vil derfor være det man kaller lavdrift på senteret. Dvs at vanlige kontroller kan settes opp til høsten og ikke midt i sommerukene. 

Vi har stengt i uke 30 og 31. Ved akutt behov for lege disse ukene må våre pasienter ta kontakt med Kambo legesenter,

tlf 69 27 61 31

Dette gjelder ordinær kontortid. Utenom kontortid, ta kontakt med legevaktsentralen på tlf: 116117