Sommerferie 2023

  • Øyvind Brænne Bjørnstad har ferie uke 29-31
  • Ola Hagen har ferie uke 31-33
  • Ola Amundsen har ferie uke 27-29 og uke 23-25.august
  • Kjell-Axel Reier har ferie uke 30-32
  • Karin Berg Herud har ferie uke 25-28 og uke 31
  • Trine Haug har ferie uke 31-33

Det vil være noe redusert kapasitet for ordinære timer i ferien. Øyeblikkelig hjelp vil bli håndtert av en annen fastlege i fastlegen sin ferie. Ordinære time må vente til fastlegen er tilbake.

Pga. ferieavvikling vil det også være noe redusert bemanning på laboratoriet og i telefon/skranke.
Dette betyr at det kan være noe lengre ventetid i telefon / skranken.

Under ferieavvikling settes det ikke opp ordinære prøver, og det er legen som vil ta en vurdering om prøvene skal taes eller ikke.

Minner om at det er lurt å fornye resepter før fastlegen går ut i ferie.