Velkommen

Velkommen til hjemmesidene til Jeløy Legesenter. 

Disse legene jobber på Jeløy Legesenter:

  • Ola Hagen
  • Kjell-Axel Reier
  • Karin Berg Herud
  • Trine Haug    
  • Ola Amundsen
  • Øyvind Brænne Bjørnstad (fra sept 2016)
  • Martin Knudtzon Andersen (fra sept 2016)

Vi har også samarbeid med

Fysioterapeut/Manuell Terapeut:

Frank Sæther tlf 97727847


Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Det er tilrettelagt for bestilling ved SMS/internett. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker. Det kan nok være noe kø på telefonlinjene våre.Viktig informasjon

7. oktober 2016 kl. 10:28

Sesongens influensavaksine 2016/2017

 

Sesongens influensavaksine har kommet. Hvis du har legetime eller time på vårt laboratorium, kan du spørre om å få vaksinen samtidig. Ellers har vi en vaksinedag, fredag 14.oktober. Ta gjerne kontakt med oss for å avtale vaksinering denne dag. Vaksinen koster 160kr. 

Risikogrupper som anbefales å vaksinere seg er:  

•Alle fra fylte 65 år

• Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

• Gravide etter 12. svangerskapsuke 

• Barn og voksne med: diabetes mellitus, type 1og 2, kronisk luftveissykdom, kronisk hjerte/karsykdom, kronisk leversvikt, helsepersonell anbefales vaksine av smittehensyn.

31. august 2016 kl. 23:23

NY FASTLEGE

Endelig har vi fått en lenge etterspurt utvidelse av antall listeplasser på Jeløy Legesenter. Øyvind Brænne Bjørnstad starter som ny lege med foreløpig god kapasitet. 

Første behandlingsdag er 5. september.

Velkommen til alle nye pasienter!

4. april 2016 kl. 00:17

Sommerstengt 2016

Jeløy legesenter vil ta sommerstengt i ukene 28 og 29 (9-24.juli).

Dette til orientering for de som planlegger legetime til sommeren:)

6. september 2015 kl. 17:44

Problemer med telefon løst

Vi hadde problemer med telefonsentralen søndag 6.september, men dette er løst, og telefonen åpner som normalt mandag morgen kl 09:00.

17. juli 2015 kl. 15:12

Sommerstengt

Jeløy legesenter har sommerstengt i ukene 30 og 31. Ved behov for legehjelp kan
Kambo legesenter kontaktes på tlf. 69 27 61 31 eller legevakt på tlf. 116117 kveldstid og helg.
Ordinære legetimer må vente til vi er tilbake den 3. august.

Ønsker alle våre pasienter en god sommer :)

20. mars 2015 kl. 09:57

Vikarlege

Vi har vært så heldige å få Trine Gammelsrød Evensen tilbake til oss i den perioden Ola Amundsen er i foreldrepermisjon; 23.mars-1.september 2015.

Evensen har jobbet hos oss tidligere, og har nå vært på Sykehuset Østfold en periode, før hun heldigvis kommer tilbake hit til oss.

18. desember 2014 kl. 14:04

JULEN 2014

Jeløy Legesenter har stengt julaften og nyttårsaften.

Forøvrig holder vi åpent på hverdager.

Når du bestiller e-Resept vil denne normalt være klar kl 14 påfølgende hverdag.

e-Resepter på faste medsiner som skal være klare til romjulen bør bestilles senest mandag 22. desember, for at din fastlege skal få signert den før jul.

Riktig God Jul fra oss på Jeløy Legesenter!

10. juni 2014 kl. 17:01

SOMMER 2015

Jeløy Legesenter stenger 2 uker i sommer, uke 30 og 31. (20.juli-2. august) Kambo legesenter er da vikar for øyeblikkelig hjelp.

Planlagte reseptfornyelser og legeattester er ikke øyeblikkelig hjelp og kan ordnes før eller etter ukene 30, og 31 dette vil ikke medføre hjelp hos Kambo Legesenter. Ved mulig behov for sykemelding uten behov for øyeblikkelig legehjelp: Send oss en SMS senest første fraværsdag etter full bruk av egenmelding., og kontakt oss på nytt når vi åpner, slik at du får medisinsk vurdering av arbeidsevne.

I ukene 29, og 32 vil det være mindre personell tilstede pga ferieavvikling. Vi er da takknemlig for om laboratorieanalyser som ikke haster planlegges utenom sommeravviklingen.

Øyeblikkelig hjelp prioriteres i sommerukene. Fastlegene i Moss hjelper selvsagt også sommerturister som oppholder seg i kommunen når det er behov for øyeblikkelig hjelp eller svært snarlig legetime. Man ringer 116117 dersom man kan ha et slikt behov, og får hjelp hos den fastlegen som har daglegevakt 08-16. Ved akutte problemstillinger kan alle som oppholder seg i kommunen kontakte Mosseregionens legevakt kveld/natt/helg på tlf 116117.

Legene i Jeløy Legesenter har ferie [siste arbeidsdag før ferien]:

Ola Hagen, uke 30, 31,32

Trine Haug, uke 28, 29,30, 31
Kjell Axel Reier, uke  29, 30, 31 og 32
Trine Evensen, uke 30, 31, 32,33

Karin Berg Herud, uke 30 , 31 , 32 , 33

8. januar 2013 kl. 21:15

e-Resept

Vi har startet med e-Resept ved Jeløy Legesenter. Papirresepter er fremdeles gyldige etter denne dato, men alle nye resepter blir utstedt som e-Resepter. Mer om e-Resept kan du lese her:

Informasjon e-Resept

Resepten vil normalt være klar å apoteket kl 14:00 dagen etter at du har bestilt den. e-Resept kan bestilles på dine faste medisiner og for medisiner og utstyr som brukes jevnlig, og der legen er kjent med din bruk. Legen kan ha behov for at du møter til time for kontroll, og vil da gi beskjed om dette. 

Når du bestiller e-resept(er) per sms/tlf eller i resepsjonen samtykker du samtidig til at legen går inn i din reseptutveklser og at apoteket utleverer utleveringsmelding til fastlege når de ekspederer dine resepter. Du kan reservere deg fra slikt samtykke muntlig eller per SMS ved forkortelsene "IkkeSR" eller "IkkeUM" på slutten av meldingen.

(IkkeSR = Ikke Samtykke Reseptutveklser).  

(IkkeUM = Ikke Samtykke Utleveringsmelding).

Enhver person har rett til å gi slike reservasjoner, men dette kan også innebære at det blir vanskelig for legen å gjøre en medisinsk forsvarlig vurdering som resulterer i skriving av ny resept.

19. august 2010 kl. 11:17

Bytte fastlege

Vi får mange henvendelser om bytte av fastlege.

For å få time hos oss utenom legevakt må du være registrert hos oss i fastlegeordningen.

Under lenker kan du finne leger med ledig kapasitet (velg østfold og moss) eller å bytte fastlege. Du kan også ringe fastlegetelefonen på tlf 81059500

 

Huskeliste for fastlegeskift:

-ring tidligere lege og be om oversending av journal

-registrert byttedag hos HELFO er kalenderdato 1. måneden etter at du skiftet.

-vi mottar opplysningene fra HELFO 14 dager senere.

-trenger du time før dette (f.eks øyeblikkelig hjelp) ta med kvittering for fastlegeskift.